Yayın İlkelerimiz

Umraniye24.com özgür ve bağımsız bir yerel haber sitesidir. Amacımız Ümraniyelilere şehrimizde ve ilçemizde gerçekleşen olayların haberlerini hızlı ve objektif şekilde sunmaktır.

Medyanın demokrasinin gelişimi için kilit rol oynadığına inanıyoruz

Yurttaşların sağlıklı kararlar verebilmesi ve demokratik sistemin gelişebilmesi için, doğru habere ulaşım hakkı kilit önemdedir. Bu yüzden usta gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamaz” sözünü kendimize şiar ediniyoruz. Bu söz demokrasilerde medyanın rolünü özetliyor. Yurttaşların fikir sahibi olabilmesi için olayların bilgisinin çarpıtılmadan, kirletilmeden sunulması önem taşıyor.

Gerçeğin gücüne inanıyoruz

Doğru bilgiye erişmek fikir sahibi olabilmek için önemliyse; gerçekler daima demokrasinin tarafında demektir. Gerçekleri çarpıtmayı, gizlemeyi basın etiğine yönelik en acımasız saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şu ya da bu kesimin çıkarlarıyla çelişse de gerçeğin yolundan sapmamaya gayret etme sözü veriyoruz.

Çoğulcu ve çok renkli demokratik topluma inanıyoruz

Demokratik sistem yurttaşlık hukuku üzerinde yükseliyor. Kimsenin kimseye, hiç bir sınıfın, zümrenin, etnik ve dinsel topluluğun, cinsiyetin diğerine üstünlüğü bulunmuyor. Türk-Kürt-Laz-Çerkes, Alevi, Sünni, Gayrimüslim bütün kimlikleri ülkemizin zenginliği olarak görüyor, her hangi bir kimliğe yönelik ayrımcı-dışlayıcı söyleme sayfalarımızda yer olmadığını peşinen ilan ediyoruz.

Pozitif ayrımcılığa inanıyoruz

Demokratik yurttaşlık kimlikler arasında ayrımcılığı dışlıyor olsa da gerçek hayatta ayrımcılığa maruz kalan kesimler olduğunun bilincindeyiz. Her gün kadınlar cinayetlere kurban gidiyor, çocuklar şiddet görüyor, engelliler ve yaşlılar toplum yaşamından dışlanıyor, azınlık kimlikleri nefrete maruz kalıyor.

Demokratik medyanın bir rolünün de “sesi duyulmayanların sesi olmak” olduğuna inanıyoruz. Sayfalarımızda ayrımcılığa uğrayanların sesi duyulsun diye özel çaba harcayacağımızı da belirtme ihtiyacı duyuyoruz.

Yurttaş gazeteciliğine inanıyoruz

Internet ve sosyal medya, medya ile yurttaşlar arasındaki duvarları yıkıyor.Bu gelişmeyi demokrasi açısından heyecan verici buluyoruz. Siz değerli okurlarımızın aynı zamanda muhabirlerimiz ve yazarlarımız olmasını istiyoruz. Karşılaştığınız olayları fotoğraflayın, videoya çekin, kısa bilgi notlarıyla bizimle paylaşın, sitemizde yayınlayalım.

Eleştiriye açığız, özeleştirinin de demokratik kültür öğesi olduğuna inanıyoruz

Nasıl bir yayıncılık yapmak istediğimizi, bu sayfada en baştan ortaya koymaya çalışmış olsak da gündemin yoğunluğu içinde bazı şeyler gözümüzden kaçabilir, insanız hatalar yapabiliriz. Okurlarımızın aynı zamanda acımasız eleştirmenlerimiz olarak da davranmasını rica ediyoruz. Hatalarımızı hızla düzeltmekten, gereğinde özür dilemekten ve özeleştiri vermekten kaçınmayacağımızı da ilan ediyoruz.