,

Mahkemenin “Yürütmeyi Durdurma” kararına yapılan itirazlar reddedildi!

İçinde Limonlu Bahçe Projesi’nin de bulunduğu parsellere dair İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına; yapılan itiraz reddedildi

Eski Netaş arazisi olarak bilinen, içinde Limonlu Bahçe Projesi’nin de bulunduğu parsellere dair İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına; , ve tarafından yapılan iptal talepleri, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından 16 Ağustos’ta reddedildi. Bu kararla, Yürütmeyi Durdurma Kararı onanmış oldu.

Konuya ilişkin Ümraniye Belediye Meclis Üyesi ve plan tadilatına itirazda bulunmuş olan, bir önceki dönem Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Gönül Kaplan’la konuştuk.

Murat Nergiz- Alınan bu karar ne anlama geliyor?

Öncelikle plan iptal davamızın devam ediyor olduğunu belirtmek isterim. 8.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını tebliğ ettiği ara kararda, Ümraniye Belediyesi’nin karar hakkında bilgilendirilmesi ve isterse davacı tarafında, yani bizim, davaya müdahil olabileceğini belirtti. Buna rağmen Ümraniye Belediyesi, siyasi bir tavırla , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanında davaya müdahil olmayı ve yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını talep etti.

Normalde plan tadilatlarının yapımına dair standart işleyiş vardır. Öncelikle tadil edilen 1/5000 Nazım İmar Planı, o şehirde varsa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilir ve onanır veya bozulur. Sonrasında eğer onanırsa, onanan 1/5000 Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı İlçe Belediyesi tarafından değerlendirilir ve onanır veya bozulur. En sonunda da Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediyesine onaya yollanır.

Ümraniye Belediyesi, neden mahkemenin ara kararına rağmen bakanlığın yanında yer almayı tercih etti ve olağan plan tadilatı sürecini istemedi? Aslında cevap basit ve net, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni sürecin içine dahil etmek istemediler. Zaten dava dosyasında gördüğümüz üzere, taslak imar planlarını Ümraniye Belediyesi’nin düzenleyip Bakanlıkla paylaştığı aşikar. Ümraniyeli vatandaşlarımızın nefes alabileceği alan kalmadı. Az miktarda kalan alanları, ranta heba ettirmeden, yaşanabilir bir Ümraniye için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Murat Nergiz- Bu kararla bundan sonra ne olacak?

Bakanlık ve Ümraniye Belediyesi’nin, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması için yaptıkları iptal talepleri 4. İdari Dava Daire’si tarafından reddedildi. Kararın, Bakanlık ve Ümraniye Belediyesi tarafından en kısa zamanda uygulanmasını takip ediyoruz. Aksi bir durumda tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.

Murat Nergiz – Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?

Gönül Kaplan- Başından beri takip ettiğim bu davada alınan karardan dolayı bir Ümraniyeli olarak çok mutlu oldum. Ranta karşı mücadeleye devam!

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye Yamanevler’deki toplam 189 bin 243 metrekareyi kapsayan Doğa Madencilik ve TÜRKSAT’a ait parseller için Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı imar planı değişikliğini 2021’de onayladı. Plan değişikliği ile parsellerdeki PTT alanı, park ve yol fonksiyonları değiştirilerek dev araziye ticaret-konut, millet bahçesi, park ve yol fonksiyonları verildi. Plan değişikliğine karşı Ümraniye Meclis Üyesi Mehmet Özgür Üreten dava açtı. Üreten nüfus ve yapılaşma oranının yüksek olduğu bölgede yeni alanların yapılaşmaya açılmasının nüfusu arttıracağını, alt yapı yatırımlarının aksayacağını belirterek kamu yararına aykırı olan planların iptalini istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul 8.İdare Mahkemesi, 7 Temmuz 2022 tarihinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi. Kararda, Bilirkişi Raporu’nda yer verilen tespitlere atıf yapılarak davaya konu taşınmazlar için öngörülen fonksiyonların yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Ümraniye Belediyesi mahkeme kararını neden uygulamıyor?

Yamanevler’de ‘Limonlu Bahçeleri Konakları’ inşaatı, mahkemenin kesin hükmüne rağmen devam etmesine itiraz eden Ümraniyeliler, Ümraniye Kaymakamlığı’na ihtar dilecekçesi sunup eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundular.