Siteler Mahallesi’ndeki ‘sağlık alanı’nın imar durumu değiştirildi

Ümraniye Çakmak mahallesi’nde 15 dönüm Belediye sağlık alanı, İmar planı değişikliği ile Ticaret ve Konut alanına dönüştürüldü. Onaylanan planlar askıya çıkarıldı.

Ümraniye Siteler Mahallesi’nde 15 dönüm Belediye sağlık alanı, İmar planı değişikliği ile Ticaret ve Konut alanına dönüştürüldü. Onaylanan planlar askıya çıkarıldı.

Ümraniye Çakmak mahallesi, 189 ada, 4 ve 32 parseller ile tescil dışı alana ait 15 dönüm Belediye sağlık alanı, ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Ticaret ve Konut alanına dönüştürüldü. Onaylanan planlar 07.02.2020 tarihinde askıya çıkarıldı.

Finans merkezine komşu

Plan tadilatı ile fonksiyonu değiştirilen ve Ticaret+konut alanına dönüştürülen 15 dönümlük belediyeye ait Sağlık tesisi alanı uluslararası Finans Merkezi’nin yanında bulunuyor.

Eski Çakmak yeni ismiyle Siteler Mahallesi’nde bulunan ve meri planlarda Belediyeye ait Sağlık alanı ve kısmen Park olan 189 ada, (4 , 32) parseller ve tescil dışı alan bağlantı yollarının bulunduğu yerde olması ayrıca dikkat çekici. Bu alanda yüzlerce çam ağaçları bulunuyor.

Kurumların görüşleri alındı mı?

Yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile sağlık alanı fonksiyonu kaldırılarak Ticaret+ Konut fonksiyonu getirilmiş ve yoğunluk 2 emsal Verildiği görülüyor.

Yükseklik H=10 Kat olarak belirlenmiş. Buna göre bodrum katlar hariç yaklaşık 35.000m2 yapı alanı olacak.

Bu plan tadilatları yapılırken kurum ve kuruluşların görüşleri alınıp alınmadığı ise merak konusu.

Gürsel Tekin: Kente ihanet

İmar tadilatı ile mevcut arazide bodrumlar hariç 10 katlı inşaat yapım hakkı tanındığını belirten İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kamusal alana aralarında alışveriş merkezi ve konutun da bulunduğu pek çok yapı inşa edilebileceğini ifade etti.

Ümraniye Belediyesinin mülkiyetinde olan sağlık alanında yapılan bu plan tadilatı ile kamu rantının yeniden beton lobilerine aktarılmak istendiğine dikkat çeken Tekin; “Bakanlık kamusal bir alanı ticari amaçlarla imara açarak kente ihanete izin veriyor. Söylemleri ile uygulamaları birbirini tutmayan, çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapan bu anlayış kente karşı suç işlemeye devam ediyor. Plan tadilatları yapılırken ve yerel belediyeler yok sayılıyor ve görüşleri dahi alınmıyor. Esas görevi kentleri korumak ve yaşanılır hale getirmek olan ve Şehircilik Bakanlığı aksini yaparak, kentin yeşilini, doğasını yok etmek için ne gerekiyorsa yapıyor” dedi.

Yasalara ve plan ilkelerine aykırı olan plan tadilatlarının acilen geri çekilmesi, donatı alanlarının korunmasını ve bölgede bulunan yurttaşların toplanma alanına ve yeşil alana olan ihtiyaçlarını giderilmesi gerektiğini dile getiren Tekin şunları söyledi; “Türkiye’nin imar rantı üzerinden soyulmasına artık dur denilmelidir. Bugün yaşadığımız ekonomik sorunların, işsizlik ve yoksulluğun temel sebebi yolsuzluktur. Türkiye kaynaklarını doğru kullansa, bu ülkede işsizlik de yoksulluk da kalmaz. Söz konusu plan tadilatını kabul etmiyor ve yasal tüm itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.” 

Ümraniye Belediyesi mahkeme kararını neden uygulamıyor?

Yamanevler’de ‘Limonlu Bahçeleri Konakları’ inşaatı, mahkemenin kesin hükmüne rağmen devam etmesine itiraz eden Ümraniyeliler, Ümraniye Kaymakamlığı’na ihtar dilecekçesi sunup eş zamanlı olarak suç duyurusunda bulundular.